Úřední deska

 

Údaje o škole

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Přemyslovice, příspěvková organizace

Sídlo školy: 798 51 Přemyslovice 353

IČO: 709 89 851

IZO: 650 036 239

Zařazení do sítě škol: 1.1.2003

Zařazení do rejstříku škol:1.1.2005

Ředitelka školy: Mgr. Marta Popelářová

Kontakt: 582 378 236, e-mail: zspre@seznam.cz

      Datová schránka: 4snmgww

Zřizovatel školy: Obec Přemyslovice, tel. 582 378 291, e-mail: oupremyslovice@iol.cz

 

Charakteristika školy: ZŠ a MŠ Přemyslovice vykonává činnost základní školy, mateřské školy, školní družiny a školní jídelny.

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správce Základní škola a Mateřská škola Přemyslovice, příspěvková organizace, Přemyslovice 353, 798 51 jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako „GDPR“)

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro Správce vykonává:

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Konicko, IČ: 71228527, se sídlem Masarykovo náměstí 27, 798 52 Konice

Osoba odpovědná pro jednání za pověřence je:

Mgr. Ladislav Bílý, tel.: 602369852, email: ladislav.bilybt@gmail.com 

Komentáře nejsou povoleny.