Družina 2017 – 2018

Ve školním roce 2017/2018 navštěvují školní družinu žáci 1. – 5. ročníku. 

Provoz školní družiny je od 10.55 do 15.45 hodin.

Činnost je zaměřena na odpočinkové, relaxační, pohybové a zájmové aktivity  a pobyt venku. Při odpočinkových činnostech mají děti možnost relaxovat na koberci, poslouchají četbu z knížek, mají možnost sledovat pohádky na PC nebo videu, využívají množství her a hraček, které jsou každým rokem doplňovány o nové.

V zájmových činnostech se děti mohou realizovat ve výtvarné, pracovní a hudební oblasti. Formou her a soutěží si upevňují znalosti získané ve výuce. Společně navštěvujeme školní knihovnu. 

Při pobytu venku využíváme fotbalové hřiště, kde se děti mohou dostatečně vydovádět a zasportovat si. K oblíbeným náčiním patří míče, švihadla, lano, soutěžíme a hrajeme kolektivní hry. Při vycházkách poznávají děti blízké i vzdálenější okolí školy. 

Po 15.hodině mají žáci možnost napsat si domácí úkoly a připravovat se na výuku.

Děti se zapojují do akcí školy – výrobky na různé výstavy (např. vánoční, velikonoční), vystoupení pro rodiče i soutěže školy (turnaj v pexesu), vyrábí dárky k zápisu do 1. třídy.

 

100_8784     100_8770    100_8761     100_8760  100_8754   100_8759                                               100_8777

 

Napsat komentář