EU peníze školám

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

ŠABLONY“

 Účel dotace:
Účelem dotace je podpora kvalitního vzdělávání žáků na základní škole, realizace projektu, provádění klíčových aktivit a naplnění výstupů v rámci šablon klíčových aktivit.
Financování
Prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu, kryty z ESF 678 740,3 (85%)
Ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu 119 777,7 (15%)
Celkem 798 518,-
Klíčové aktivity realizované naší školou
Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol
Výuka žáků v menší skupině, která bude metodicky přizpůsobena schopnostem a jejich individuálním potřebám, s využitím speciálních postupů a pomůcek, s důrazem na maximálně individuální přístup; zvýšení čtenářské gramotnosti žáků.
V rámci této aktivity vyučující odučí 72 vyučovacích hodin nad rámec svého běžného úvazku.
Individualizace výuky cizích jazyků
Výuka žáků v menších skupinách, která bude přizpůsobena schopnostem žáků a jejich potřebám. Zlepšení reakcí žáků v konverzaci, pohotovosti, zlepšení čtenářských dovedností a porozumění slyšenému textu.
V rámci této aktivity vyučující odučí 72 vyučovacích hodin nad rámec svého běžného úvazku.
Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií
Podpora individuálního rozvoje žáků se speciálními vzdělávacími potřebami či žáků s omezeným přístupem k digitálním technologiím, rozvoj kompetencí těchto žáků při práci s informacemi.
V rámci této aktivity vyučující odučí 72 vyučovacích hodin nad rámec svého běžného úvazku.
Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (2 krát)
Zkvalitnění výuky prostřednictvím veškerých činností při využití digitálních technologií. Realizace zahrnuje tvorbu digitálních učebních materiálů a jejich ověření ve výuce.
V rámci této aktivity vyučující vytváří sady digitálních materiálů a ověřuje je ve výuce. Každý vyučující (6 učitelů) vytváří 20 DUMů a ověřuje je ve výuce.
Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd (2 krát)
Zvýšení kvality výuky zaměřené na rozvoj přírodovědné gramotnosti. Realizace zahrnuje tvorbu učebních materiálů a jejich ověření ve výuce.
V rámci této aktivity vyučující vytváří sady učebních materiálů a ověřuje je ve výuce. Každý vyučující (4 učitelé) vytváří 36 učebních materiálů a ověřuje je ve výuce.
Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií (13 krát)
Cílem je proškolení pedagogických pracovníků pro využívání digitálních technologií ve vzdělávacím procesu a v profesním životě.
V rámci této aktivity se učitelé účastní akreditovaných seminářů, jejichž výstupem jsou certifikáty. Celkem je nutno získat 26 certifikátů.

PŘEHLED DIGITÁLNÍCH UČEBNÍCH MATERIÁLŮ

Níže jsou uvedeny všechny vytvořené a ověřené učební materiály spolu s kontaktem na jejich autora, který je na požádání poskytne ostatním pedagogům ze ZŠ v ČR.

Napsat komentář