DUM ICT

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE – ANGLICKÝ JAZYK

Mgr. Lenka Doleželová
   Název  Cílová skupina  Aplikace
 1  Austrálie – pracovní list, prezentace  8.-9.roč.  W, P
 2  Fairy tales – SMART  7.-9.roč.  SMART
 3  Halloween – pracovní list  7.-9.roč.  W
 4  My hometown – prezentace  6.roč.  P
 5  Christmas – prezentace  6.-9.roč.  P
 6  Minulý čas prostý – pracovní list, prezentace  7.roč.  W, P
 7  My friend – SMART  8.roč.  SMART
 8  My school – prezentace  7.-9.roč.  P
 9  My world – SMART  6.roč.  SMART
 10  Nepravidelná slovesa -SMART  7.-8.roč.  SMART
 11  Přítomný čas – test  8.roč.  W
 12  Run the RISK – vědomostní hra  6.roč.  P
 13  Run the RISK – vědomostní hra  6.-7.roč.  P
 14  Run the RISK – vědomostní hra  7.-9.roč.  P
 15  Run the RISK – vědomostní hra  9.roč.  P
 16  Run the RISK – vědomostní hra  6.-7.roč.  P
 17  Slovesa pro 6.třídu – prezentace  6.roč.  P
 18  Sloveso BÝT – SMART  7.roč.  SMART
 19  Slovní zásoba II. – SMART  7.roč.  SMART
 20  Slovní zásoba 7.třída – SMART  7.roč.  SMART
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE – ANGLICKÝ JAZYK
Mgr. Marta Popelářová
   Název  Cílová skupina  Aplikace
 1  Slovní zásoba – barvy  3.roč.  W
 2  Slovní zásoba – čísla 1 – 12   3.roč.  W
 3  Slovní zásoba – pocity  3.roč.  W
 4  Slovní zásoba – školní potřeby  3.roč.  W
 5  Slovní zásoba – rodina  3.roč.  W
 6  Slovní zásoba – obličej  3.roč.  W
 7  Slovní zásoba – tělo  3.roč.  W
 8  Slovní zásoba – jídlo  4.roč.  W
 9  Slovní zásoba – oblečení  4.roč.  W
 10  Slovní zásoba – hračky  4.roč.  W
 11  Slovní zásoba – safari  4.roč.  W
 12  Slovní zásoba – hudební nástroje, sporty  4.roč.  W
 13  Slovní zásoba – dům  4.roč.  W
 14  Slovní zásoba – dny  4.roč.  W
 15  Slovní zásoba – město  5.roč.  W
 16  Slovní zásoba – škola  5.roč.  W
 17  Slovní zásoba – počasí  5.roč.  W
 18  Slovní zásoba – slovesa  5.roč.  W
 19  Slovní zásoba – vysoká čísla  5.roč.  W
 20  Spojené království  5.roč.  SMART
ČLOVĚK A SPOLEČNOST – OBČANSKÁ VÝCHOVA
Mgr. Hana Slavíčková
   Název  Cílová skupina  Aplikace
 1  Naše škola  6.roč  P
 2  Školní řád  6.roč  W
 3  Test znalostí  6.roč  W
 4  Typy škol  6.roč  P
 5  Region a vlast  6.roč  SMART
 6  Náš region  6.roč  P
 7  Naše vlast  6.roč  P
 8  Náš region – test  6.roč  W
 9  Člověk a společnost  7.roč.  P
 10  Společenské chování  7.roč.  SMART
 11  Manželství – test  8.roč.  W
 12  Manželství – prezentace  8.roč.  P
 13  Člověk a práce  8.roč.  P
 14  Sebepoznání  8.roč.  W
 15  Zaměstnanec a zaměstnavatel  8.roč.  P
 16  Životopis  8.roč.  W
 17  Nadnárodní společenství  9.roč.  P
 18  Nadnárodní společenství – test  9.roč.  W
 19  EU – tabulka  9.roč.  W
 20  EU – křížovka, slepá mapa  9.roč.  W
ČLOVĚK A JEHO SVĚT – ČLOVĚK A SVĚT
Mgr. Lenka Baťová
   Název  Cílová skupina  Aplikace
 1  Přemyslovice  4.roč  W
 2  Okres Prostějov  4.roč  W
 3  Historické části a sousední státy ČR  4.roč  W
 4  Povrch ČR  4.roč  SM
 5  Vodstvo ČR  4.roč  SM
 6  Velká města ČR  4.roč  SM
 7  Zemědělství ČR  4.roč  W
 8  Praha  4.roč  P
 9  Pravěk  4.roč  W
 10  Pověsti  4.roč  W
 11  Život na hradě  4.roč  W
 12  Přemyslovci  4.roč  W
 13  Karel IV.  4.roč  W
 14  Život na zámku  4.roč  W
 15  Hus a husité  4.roč  W
 16  Husitské zbraně  4.roč  P
 17  Habsburci  4.roč  W
 18  Jagelonci  4.roč  W
 19  J.A.Komenský  4.roč  P
 20  Marie Terezie a Josef II.  4.roč  W
ČLOVĚK A JEHO SVĚT – ČLOVĚK A SVĚT
Mgr. Dana Kouřílková
   Název  Cílová skupina  Aplikace
 1  Zelenina  3.roč  P
 2  Neživá příroda  3.roč  P
 3  Podzim  3.roč  P
 4  Pole  3.roč  P
 5  Sad  3.roč  P
 6  Louka  3.roč  P
 7  Les  3.roč  P
 8  Orientace v přírodě  3.roč  P
 9  Vánoce  3.roč  P
 10  Zima  3.roč  P
 11  Člověk  3.roč  P
 12  Zdraví  3.roč  P
 13  Vývoj člověka  3.roč  P
 14  Rodina a příbuzní  3.roč  P
 15  Čas  3.roč  P
 16  Rostliny  3.roč  P
 17  U vody  3.roč  P
 18  Velikonoce  3.roč  P
 19  Jaro  3.roč  P
 20  Životní prostředí  3.roč  P
ČLOVĚK A SPOLEČNOST – DĚJEPIS
Dušan Matoušek
   Název  Cílová skupina  Aplikace
 1  Reformace  8.roč.  W
 2  Zámořské objevy  8.roč.  P
 3  Husitská revoluce  7.roč.  SM
 4  Prameny poznání  6.roč.  P
 5  Významní mořeplavci  8.roč  P
 6  Starší doba kamenná I.  6.roč  P
 7  Starší doba kamenná II.  6.roč  P
 8  Pozdní doba kamenná  6.roč  P
 9  Doba bronzová  6.roč  P
 10  Doba železná  6.roč  P
 11  Počátky středoevropských států  7.roč  W
 12  Mezopotámie  6.roč  P
 13  Mezopotámie  6.roč  W
 14  Starověký Egypt  6.roč  P
 15  Absolutismus v Evropě  8.roč  P
 16  Egypt  6.roč  W
 17  Indie a Čína  6.roč  W
 18  Vznik USA  8.roč  W
 19  Napoleonská epopej  8.roč  P
 20  Napoleon, průmyslová revoluce  8.roč  W

Napsat komentář