DUM přírodní vědy

ČLOVĚK A JEHO SVĚT – ČLOVĚK A SVĚT
Mgr. Bronislava Honzírková
   Název  Cílová skupina  Aplikace
 1  ČR na mapě světa a Evropy  5.roč  SM
 2  Poloha Evropy, hranice, členitost  5.roč  SM
 3  Povrch Evropy  5.roč  SM
 4  Povrch Evropy  5.roč  W
 5  Podnebí, rostlinstvo, živočišstvo  5.roč  SM
 6  Podnebí, rostlinstvo, živočišstvo  5.roč  W
 7  Vodstvo  5.roč  SM
 8  Vodstvo  5.roč  W
 9  Střední Evropa, naši sousedé  5.roč  SM
 10  Střední Evropa, naši sousedé  5.roč  W
 11  Jihovýchodní Evropa  5.roč  SM
 12  Jihovýchodní Evropa  5.roč  W
 13  Jihovýchodní Evropa  5.roč  W
 14  Jižní Evropa  5.roč  SM
 15  Jižní Evropa  5.roč  W
 16  Západní Evropa  5.roč  SM
 17  Západní Evropa  5.roč  W
 18  Severní Evropa  5.roč  SM
 19  Severní Evropa  5.roč  W
 20  Východní Evropa  5.roč  SM
 21  Východní Evropa  5.roč  W
 22  Opakování  5.roč  W
 23  Měření dějinného času  5.roč  W
 24  Nejstarší dějiny  5.roč  W
 25  Francouzská revoluce  5.roč  W
 26  Národní obrození  5.roč  W
 27  Revoluční rok 1848  5.roč  W
 28  Rozdělení Rakouska  5.roč  W
 29  Národní divadlo  5.roč  W
 30  Hospodářský rozvoj českých zemí  5.roč  W
 31  První světová válka  5.roč  W
 32  Život v první republice  5.roč  W
 33  Mnichovská dohoda  5.roč  W
 34  Druhá světová válka  5.roč  W
 35  Období totality  5.roč  W
 36  Sametová revoluce  5.roč  W
ČLOVĚK A JEHO SVĚT – ČLOVĚK A SVĚT
Mgr. Petra Vrobelová
   Název  Cílová skupina  Aplikace
 1  Sad  3.roč  W
 2  Les  3.roč  W
 3  Louka  3.roč  W
 4  Zahrada  3.roč  W
 5  Neživá příroda  3.roč  W
 6  Neživá příroda  3.roč  W
 7  Podzim  3.roč  W
 8  Podzim  3.roč  W
 9  Pole  3.roč  W
 10  Orientace v přírodě  3.roč  W
 11  Světové strany  3.roč  W
 12  Vánoce  3.roč  W
 13  Vánoce  3.roč  W
 14  Zima  3.roč  W
 15  Zima  3.roč  W
 16  Člověk  3.roč  W
 17  Linky tísňového volání  3.roč  W
 18  Vývoj člověka  3.roč  W
 19  Rodina a příbuzní   3.roč  W
 20  Povolání  3.roč  W
 21  Rostliny  3.roč  W
 22  U vody  3.roč  W
 23  U vody  3.roč  W
 24  Velikonoce  3.roč  W
 25  Velikonoce  3.roč  W
 26  Jaro  3.roč  W
 27  Jaro  3.roč  W
 28  Domácí zvířata  3.roč  W
 29  Životní prostředí  3.roč  W
 30  Pravidla silničního provozu  3.roč  W
 31  Pravidla silničního provozu  3.roč  W
 32  Mapa a plán  3.roč  W
 33  Město a vesnice  3.roč  W
 34  Město a vesnice  3.roč  W
 35  Léto  3.roč  W
 36  Léto  3.roč  W
ČLOVĚK A PŘÍRODA – CHEMIE
Mgr. Regina Kubíčková
   Název  Cílová skupina  Aplikace
 1  Kyslíkaté deriváty  9.roč.  W
 2  Chemie testy  8.roč  vlastní SW
 3  Kovy  8.roč  W
 4  Chemická reakce  8.roč  P
 5  Sacharidy  9.roč  W
 6  Chemická reakce  8.roč  W
 7  Sacharidy  9.roč  P
 8  Oxidační číslo  8.roč  W
 9  Tuky  9.roč  P
 10  Halogenidy  8.roč  P
 11  Názvosloví oxidů  8.roč  W
 12  Oxidy  8.roč  P
 13  Bílkoviny  9.roč  P
 14  Kyseliny  8.roč  P
 15  Kyseliny  8.roč  W
 16  Hydroxidy  8.roč  W
 17  Riskujeme v chemii  8.roč  P
 18  Filtrace  8.roč  W
 19  Atom a jeho stavba  8.roč  P
 20  Molekuly, chemické sloučeniny  8.roč  P
 21  Molekuly, chemické vzorce  8.roč  W
 22  Periodická soustava prvků  8.roč  P
 23  Periodická soustava prvků  8.roč  W
 24  Chemická vazba  8.roč  P
 25  Chemická vazba  8.roč  W
 26  Hydroxideriváty uhlovodíků  9.roč  W
 27  Názvosloví halogenidů  8.roč  SM
 28  Chemie hrou  9.roč  P
 29  Názvosloví oxidů  8.roč  SM
 30  Látky zásadité povahy  8.roč  W
 31  Směsi a jejich třídění  8.roč  P
 32  Oddělování složek směsi  8.roč  P
 33  Směsi – test  8.roč  W
 34  Voda  8.roč  P
 35  Vzduch  8.roč  P
 36  Atom  8.roč  W
ČLOVĚK A PŘÍRODA – FYZIKA
Mgr. Hana Doleželová, Mgr. Blanka Chmelařová
   Název  Cílová skupina  Aplikace
 1  Pohyb tělesa  6.roč.  P
 2  Rychlost pohybu  6.roč  P
 3  Síla  6.roč  P
 4  Zrcadla  7.roč  P
 5  Čočky  7.roč  P
 6  Elektrické jevy  8.roč  P
 7  Elektrický obvod  8.roč  P
 8  Ohmův zákon  8.roč  P
 9  Výroba a přenos el.energie  8.roč  P
 10  Změny skupenství  8.roč  P
 11  Teplota tělesa  6.roč  P
 12  Práce  8.roč  P
 13  Tělesa a látky  6.roč  P
 14  Tělesa a látky  6.roč  W
 15  Elektromagnetické jevy  9.roč  P
 16  Výkon, účinnost  8.roč  P
 17  Částicové složení látek  6.roč  P
 18  Atomy a ionty  6.roč  P
 19  Střídavý proud  9.roč  P
 20  Pohybová a polohová energie  8.roč  P
 21  Výroba a přenos energie  9.roč  W
 22  Magnetické vlastnosti látek  6.roč  P
 23  Newtonovy zákony  7.roč  P
 24  Délka  6.roč  SM
 25  Hmotnost  6.roč  SM
 26  Zvukové jevy  9.roč  W
 27  Jednoduché stroje  7.roč  P
 28  Deformační účinky síly – tlak  7.roč  P
 29  Vlastnosti kapalin  7.roč  P
 30  Pascalův zákon  7.roč  P
 31  Hydrostatický tlak  7.roč  P
 32  Archimedův zákon  7.roč  P
 33  Atmosféra, atm.tlak  7.roč  P
 34  Světlo – zdroje, optické prostředí  7.roč  P
 35  Rychlost světla  7.roč  P
 36  Měsíc  8.roč  W

Napsat komentář