Bezpečnost v digitálním světě – přednáška pro žáky_2018/2019

Ve středu 23.1. 2019  proběhla beseda na téma „Bezpečnost v digitálním světě“. Žáci 3. až 9. ročníku byli seznámeni s problematikou používání digitálních zařízení a služeb, používání hesel, phishingem a prevencí kyberšikany. Žákům 6. až 9. ročníku bylo promítnuto video vydané Policií ČR v rámci prevence kyberšikany s názvem „Policie ČR: ŘEKNI NE! Say No!“ . Na závěr proběhla také diskuze o zkušenostech žáků s používáním digitálních technologií.

Za tuto přednášku moc děkujeme panu Martinu Chmelařovi, který je pro žáky uspořádal zcela zdarma.

 

Napsat komentář