Šablony ZŠ a MŠ I.

PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ

  • Naše škola je zapojena do projektu OP VVV Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony MŠ a ZŠ I.
  • Financování: EU a MŠMT podpoří tento projekt částkou 721 867,- Kč (z toho pro obě MŠ 305 366,- Kč a pro ZŠ 416 501,- Kč). Celková částka tvoří 100% nákladů na tento projekt, spolufinancování je tedy nulové.
  • Realizace projektu: 1.2.2017 - 31.1.2019
  • Cíl projektu: Zlepšení kvality předškolního vzdělávání, zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků
  • Obsah projektu:
  • Mateřské školy
  • Práce s dvouletými dětmi, Čtenářská pregramotnost, Inkluze, Prevence logopedických vad, Sdílení zkušeností mezi mateřskými školami, Odborně zaměřená tematická setkání s rodiči (vše na bázi vzdělávání i praktických činností a s tím souvisejícími výdaji).
  • Základní škola
  • Jazyková gramotnost, Vzájemná spolupráce pedagogů, Inkluze, Čtenářský klub, Klub zábavné logiky a deskových her, Doučování žáků (vše na bázi vzdělávání i praktických činností a s tím souvisejícími výdaji).

Napsat komentář