Aktuality

ČERVEN

 • 1.6. Den dětí – 1. stupeň: Čechy pod Kosířem, 2. stupeň: Sportovní aktivity v Přemyslovicích
 • 12.6. – 1. stupeň – výlet: ZOO Lešná
 • 13.6. – 4. ročník – Dopravní hřiště Prostějov
 • ……. – 2. stupeň – výlet: Dvůr Králové (termín bude upřesněn)
 • 15.6. – 2. stupeň – Přírodovědný jarmark, Pevnost poznání (Olomouc)
 • 21.6. – Pedagogická rada
 • 22.6. – Ukončení vyučování dle rozvrhu (od 25.6. vyučování s třídními učiteli, 1. stupeň – 4 hodiny, 2. stupeň – 5 hodin, odpolední vyučování odpadá)
 • 28.6. – Rozloučení s deváťáky
 • 29.6.  – Závěr školního roku (ukončení vyučování v 10.00, školní družina odpadá)

KVĚTEN

 • 10.5. – vystoupení žáků – LDN Prostějov
 • 13.5. – vystoupení žáků – Den matek
 • 15.5. – 1. stupeň – divadlo Prostějov
 • 28.5. – fotografování

DUBEN

Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ – 5.4.2018 (od 13.00 do 16.00) – budova 1. stupně (1. patro)

 • K zápisu se dostaví děti narozené 1.9.2011 až 31.8.2012 a děti, kterým byl v tomto roce povolen odklad školní docházky
 • Rodiče přinesou občanský průkaz nebo pas, rodný list dítěte a vyplněný dotazník, který obdrží v MŠ nebo si jej mohou vyzvednout v ředitelně školy
 • V případě, že chtějí rodiče požádat o odklad školní docházky, přinesou doporučující stanoviska školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Další dubnové akce

 • úterý 10.4. – divadlo Paravánek – 1. a 2. ročník
 • středa 19.4. – projekt ke Dni Země
 • úterý 24.4. v 15.45 – třídní schůzky
 • středa 25.4. – pedagogická rada 

BŘEZEN

 • pondělí 6.3.knihovna Prostějov – 1. stupeň
 • pátek 9.3.Den otevřených dveří
 • 12.3 – 16.3.jarní prázdniny
 • úterý 27.3.divadlo Prostějov – 2. stupeň
 • 29.3 – 30.3. velikonoční prázdniny

ÚNOR

 • čtvrtek 1.2.kino Olomouc – 1. stupeň + 6. a 7. ročník
 • čtvrtek 1.2. v 16.00 – třídní schůzky pro rodiče žáků IX. ročníku
 • pátek 2.2.pololetní prázdniny
 • termín bude upřesněn – turnaj v pexesu

LEDEN

 • čtvrtek 18.01.Pedagogická rada
 • termín bude upřesněn – bruslení Konice
 • termín bude upřesněn – kino Olomouc – 1. stupeň
 • středa 31.01.organizace vyučování:
 • 1. stupeň: 1. – 3. hod. dle rozvrhu, 4. hod. třídnická – rozdání vysvědčení a ukončení vyučování
 • 2. stupeň: 1. – 4. hod. dle rozvrhu, 5. hod. třídnická – rozdání vysvědčení a ukončení vyučování

PROSINEC

 • úterý 5. 12.Mikuláš pro MŠ a ZŠ – tradiční školní akce
 • středa 6. 12. – Mikuláš nebo čert – akce 5. třídy ve spolupráci s policií
 • čtvrtek 7. 12.vystoupení žáků v LDN Prostějov – vybraní žáci
 • úterý 19. 12.bruslení a kino Prostějov – 2. stupeň
 • čtvrtek 21. 12.Svíčkárna Olomouc – exkurze 5. třídy
 • pátek 22. 12.vánoční besídky ve třídách
 • od soboty 23. 12. do úterý 2. 1.  jsou vánoční prázdniny, vyučování začíná ve středu 3. 1. 2018
 •  
 •  

 

LISTOPAD

 • čtvrtek 9.11.Přehlídka středních škol – SCHOLARIS – povinná účast pro všechny žáky 8. a 9. ročníku
 • úterý 21.11.Divadlo Prostějov – žáci 1. – 5. ročníku
 • úterý 21.11.Třídní schůzky – v 15.45
 • čtvrtek 23.11.Pedagogická rada
 •  
 •  

ZÁŘÍ

 • středa 20. 9.Burza práce Prostějov – žáci 9.třídy
 • středa 27. 9. – začíná kurz plavání pro žáky 2., 3., 4. třídy, odjezd od školy v 7:00
 • pátek 29. 9.Škola v přírodě
 • Konzultační hodiny učitelů – prosíme rodiče, aby kontaktovali vyučující hlavně v době konzultačních hodin:

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2017 /2018

 

 

 

 

Komentáře nejsou povoleny.