Aktuality

ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1.TŘÍDY

 • se koná ve čtvrtek 4.4.2019 od 13:00 do 16:00 v budově s 1.třídou a MŠ

 • rodiče přinesou:     
  • – občanský průkaz nebo pas       
  • – rodný list dítěte       
  • – vyplněný dotazník   
 • zápis se týká všech dětí, které budou mít 1.9.2019 věk 6 let – tedy dětí, které se narodily v rozmezí 1.9.2012 – 31.8.2013, a dětí po odkladu školní docházky
 • dotazník obdržíte v mateřské škole, příp. je ke stažení na našich webových stránkách – dokumenty
 • v případě, že budete žádat o odklad školní docházky, je nutno přinést doporučující stanovisko školského poradenského zařízení, lékaře a žádost o odklad – ke stažení v části dokumenty nebo k vyplnění přímo u zápisu
 • co můžeme nabídnout: 
  •  příjemné rodinné klima školy, vstřícní vyučující
  • bohaté vybavení ICT – interaktivní tabule, tablety, počítačová učebna
  • výuka ICT od 4.ročníku, výuka AJ od 3.ročníku
  • velká úspěšnost přijetí žáků z 5. ročníku na víceletá gymnázia a z 9.ročníku na SŠ – 100%
  • bohatá nabídka mimoškolních aktivit vedených našimi pedagogy a přizpůsobována zájmům žáků
  • projekty, akce, koncerty, soutěže a olympiády – získávání cen a ocenění
  • prevence sociálně patologických jevů
  • nadstandardní péče o žáky s SVP
  • školní družina zdarma pro žáky 1. -5.třídy
  • a mnoho dalších aktivit 🙂 

 

BŘEZEN

 • pátek 15.3. – beseda s hasiči z Konice2.,4.,5.,6. třída
 • pátek 29.3.Noc s Andersenem – 3.ročník přespání ve škole s programem o knihách pro přihlášené žáky 🙂 , NsA-plakat-2019

 

Projektové dny v březnu – 1.třída – Jaro, Vodník, Žabička, Křižovatka

 

 

ÚNOR

Dva naši žáci z 2.stupně se zúčastnili okresního kola olympiády z anglického jazyka (pod vedením p.uč. Lenky Doleželové) a v konkurenci 31 soutěžících obsadili krásné 10. a 16. místo (porazili i žáky z víceletého gymnázia 🙂 ). Oběma gratulujeme!

 • pololetní prázdniny – 1.2.2019
 • jarní prázdniny – 4. – 10.2.2019
 • úterý 12.2. – odpolední bruslení Konice – 2.stupeň
 • čtvrtek 14.2. školní turnaj v pexesu – od 13:45 ve školní družině
 • čtvrtek 14.2.Rodičovská kavárna – předškoláci – v 16:00, 1.třída (budova se školkou) – zveme všechny rodiče předškoláků na prohlídku školy, kde budete mít možnost se zeptat na cokoli, co se týká rozvoje předškoláků, školní zralosti, organizace a života školy, seznámit se s vedením školy a vyučujícími – jste srdečně zváni.
 • úterý 19.2.Rodičovská kavárna – žáci ZŠ Pěnčínv 16:00, budova školy – zveme všechny rodiče žáků ZŠ Pěnčín na prohlídku školy, kde budete mít možnost se zeptat na cokoliv, co Vás v souvislosti se školní docházkou zajímá, seznámit se s vedením školy a vyučujícími, pro děti je připraven zábavně-soutěžní program – jste srdečně zváni.
 • projekt ovoce a zelenina / mléko do škol 26.2. se děti mohou těšit na     a čerstvý sýr  🙂

 

Projektové dny v únoru

Téma projektového dne ve 2. a 4. třídě byl ČAS.

Cílem bylo zopakovat měsíce v roce a naučit se určovat čas na hodinách, přečíst pohádku, vyhledávat slova v textu, reprodukovat text a vyrobit vlastní hodiny.

    

     Téma v 1.třídě –   Zdravé zuby

 Cílem je uplatňovat základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky.   Využít materiály – dm preventivní program „Veselé zoubky“.

      

 

 

LEDEN

 • úterý 15.1.odpolední bruslení Konice – 2.stupeň
 • středa 24.1.beseda Kybernetická bezpečnost – 3. – 9.třída
 • úterý 29.1.dva naši žáci 2.stupně se zúčastnili okresního kola olympiády v českém jazyce v Prostějově
 • úterý 29.1. – bruslení Konice – odpolední vyučování 2.stupně
 • středa 30.1.vysvědčení za 1.pololetí – 2.stupeň, vyučování končí podle rozvrhu
 • čtvrtek 31.1.Kino Olomouc – 1.stupeň
 • čtvrtek 31.1.Kino Prostějov – 2.stupeň
 • čtvrtek 31.1.vysvědčení za 1.pololetí – 1.stupeň – vyučování bude ukončeno v 10:55
 • projekt ovoce a zelenina / mléko do škol:  29.1.  se děti mohou těšit na pomeranč a na jogurt 🙂
 • byla aktualizována rubrika Akce  – můžete se podívat na projekty, které ve škole proběhly

 

Pravidelné páteční „pohádkové dny“ v 1.třídě

Lednová témata – Hodiny 12.1.2019

                          – Člověk 19.1.2019

                          – Výživa 26.1.2019

Co jsou pohádkové dny? Jsou to projektové hodiny, které vycházejí ze shrnutí týdenního učiva a jeho propojení v dalších předmětech. Na téma převážně prvouky jsou integrovány další předměty. Každé téma je motivačně vyvozeno pohádkou. Cílem je zaměřit se na rozvíjení všech klíčových kompetencí – k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní, s využitím moderních metod učení. 

         

Od 2.pololetí budou mít podobné pravidelné projektové hodiny všechny třídy 1.stupně, které budou zaměřené na rozvoj čtenářské gramotnosti.

Člověk

Cílem projektu byla spolupráce žáků třetí třídy s prvňáky. Při plnění zadaných úkolů si všichni žáci zopakovali poznatky o lidském těle. Neméně důležitá byla i spolupráce dětí ve skupinách, rozdělení si úkolů a zhodnocení vlastní práce.

                 

Výživa

Cílem bylo naučit se pojmenovávat a třídit potraviny na ty, které lidskému tělu prospívají a ty, které organismu škodí.

                

 

 

 

PROSINEC

Související obrázek

Přejeme všem rodičům, žákům, dětem a všem občanům Přemyslovic krásné vánoční svátky plné pohody a lásky a do nového roku hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti. 

 

Velké poděkování patří paní Kateřině Grulichové (člence školské rady za rodiče) a panu Petrovi Šmehlíkovi, kteří přichystali všem dětem v MŠ Přemyslovice a všem dětem 1.stupně ZŠ krásné mikulášské balíčky – čokoládový adventní kalendář a perníčky. 

 

 • úterý 4.12.Muzeum Prostějov – 1.stupeň
 • středa 5.12.Mikulášská nadílka ve škole – MŠ, 1.stupeň, 2.stupeň
 • středa 19.12.Svíčkárna Olomouc – 6.-9.třída
 • pátek 21.12.vánoční besídky ve třídách, 1.stupeň – vyučování končí v 10:55, 2. stupeň v 11:50
 • projekt ovoce a zelenina / mléko do škol:  18.12.  se děti mohou těšit na mandarinku a na sýr 🙂
 • vánoční prázdniny22.12.2018 až 2.1.2019, vyučování začíná ve čtvrtek 3. ledna 2019
 • v části Koužky byly aktualizovány zájmové útvary, které probíhají v tomto školním roce

 

 

LISTOPAD

 • čtvrtek 8.11.Scholaris – přehlídka středních škol Prostějov – 8., 9.třída
 • čtvrtek 15.11.Třídní schůzky v 15:45 v kmenových třídách
 • středa 28.11.bruslení Prostějov – 2.stupeň
 • projekt ovoce a zelenina / mléko do škol:  27.11.  se děti mohou těšit na jablko a na bio jogurt 🙂

 

SBĚR STARÉHO PAPÍRU

 • Vyhodnocení akce:  Celkem jsme za velkého přispění rodičů odevzdali 896 kg tříděného papíru, což není napoprvé špatné 🙂 . Ještě jednou moc děkujeme všem, kteří nám s touto akcí pomohli – rodičům, žákům, zaměstnancům školy a hlavně paní Kateřině Grulichové a panu Petrovi Šmehlíkovi, kteří nám sběr na vlastní náklady odvezli do sběrny !!!
 • Akce se bude opakovat i na jaře.
 •  
 • pondělí 5. 11. až pátek 9. 11.Sběr starého papírubližší info viz plakát níže (klikněte na obrázek 🙂 )- každý den od 6:55 do 7:10 , ve středu 7. 11. i odpoledne od 15:30 do 16:00, je možno jej dovézt do školy, sběr bude odvezen 9. 11. 2018
 • třídíme – noviny, časopisy, letáky, kancelářský papír, katalogy, sešity, knihy bez tvrdých obalů, balicí papír apod.
 •  Změna – NE kartony (krabičky, papírové krabice apod.)        
 • Prosíme rodiče, prarodiče i další obyvatele Přemyslovic, aby naši akci podpořili, střádali s dětmi papír  a pomohli jim ho odevzdat. Učíme děti třídit odpad, chovat se ohleduplně k naší planetě 🙂 . 
 • Předem všem velmi děkujeme za spolupráci a vstřícnost.

 

 

ŘÍJEN

 • od 1. 10. – zahájení činnosti zájmových útvarů
 • úterý 2. 10.Burza práce Prostějov – žáci 9.třídy
 • čtvrtek 18. 10.divadlo Prostějov – 1. stupeň
 • středa 24. 10.Rodičovská kavárna“ od 16:00 ve 2.tř. ZŠ – neformální (dobrovolné) posezení s vedením školy 🙂 , diskuze o plánech školy, aktuálních problémech, …
 • čtvrtek 25. 10.výchovný koncert skupiny Marbo – tělocvična školy, MŠ, 1. – 9. třída
 • pátek 26. 10.100 let republiky – projektový den 2. stupně
 • projekt ovoce a zelenina / mléko do škol: 23. 10.  se děti mohou těšit na mandarinku a na mléko 🙂
 • podzimní prázdniny – pondělí 29. 10, úterý 30. 10. 2018

 

 

ZÁŘÍ

 • pondělí 3. 9.slavnostní zahájení školního roku 2018/2019, ukončení vyučování v 9:35
 • úterý 4. 9.zahájení provozu školní družiny
 • středa 12. 9. – začíná kurz plavání pro žáky 3., 4., 5. třídy, odjezd od školy v 7:10
 • pátek 21. 9.  – Škola v přírodě
 • Konzultační hodiny učitelů – prosíme rodiče, aby kontaktovali vyučující pouze v době konzultačních hodin nebo si s nimi sjednali schůzku předem, návštěvy v době vyučování velmi narušují průběh hodin a neskýtají optimální prostor a klid na konstruktivní řešení Vašich podnětů:

 

 

 

 • Volby do školské rady:
 • V souladu se zákonem 561/2004Sb., § 167, ods. 2) a 4) vyhlašuji doplňkové volby do školské rady při ZŠ Přemyslovice.
 • Školská rada je tříčlenná. Třetinu členů jmenuje zřizovatel (OÚ), třetinu volí pedagogičtí pracovníci a třetinu volí zákonní zástupci a právě tento člen nyní chybí.
 • Výzva k návrhu kandidátů – do 20. 9. 2018 (do 15:00) lze na mailovou adresu zspre@seznam.cz zasílat návrhy na kandidáty pro volby do školské rady. Návrh na kandidáta z řad rodičů musí obsahovat jméno a příjmení kandidáta, datum narození, adresu a kontakt (tel. číslo nebo mailová adresa).
 • výsledek voleb – s celkovým počtem 39  hlasů se členkou Školské rady stala paní Kateřina Grulichová, účast ve volbách dosáhla 61%

 

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018 /2019

 • podzimní prázdniny – pondělí 29. 10, úterý 30. 10. 2018
 • vánoční prázdniny – sobota 22. 12. 2018 až středa 2. 1. 2019, vyučování začne ve čtvrtek 3. 1. 2019
 • jednodenní pololetní prázdniny – pátek 1. 2. 2019
 • jarní prázdniny – 4. 2. až 10. 2. 2019
 • velikonoční prázdniny – čtvrtek 18. 4., pátek 19. 4. 2019
 • hlavní prázdniny – od soboty 29. 6. do neděle 1. 9. 2019
 • vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. 9. 2019

 

 

 

 

Komentáře nejsou povoleny.