Aktuality

Související obrázek

PROSINEC

Přejeme všem rodičům, žákům, dětem a všem občanům Přemyslovic krásné vánoční svátky plné pohody a lásky a do nového roku hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti. 

 

Velké poděkování patří paní Kateřině Grulichové (člence školské rady za rodiče) a panu Petrovi Šmehlíkovi, kteří přichystali všem dětem v MŠ Přemyslovice a všem dětem 1.stupně ZŠ krásné mikulášské balíčky – čokoládový adventní kalendář a perníčky. 

 

 • úterý 4.12.Muzeum Prostějov – 1.stupeň
 • středa 5.12.Mikulášská nadílka ve škole – MŠ, 1.stupeň, 2.stupeň
 • středa 19.12.Svíčkárna Olomouc – 6.-9.třída
 • pátek 21.12.vánoční besídky ve třídách, 1.stupeň – vyučování končí v 10:55, 2. stupeň v 11:50
 • projekt ovoce a zelenina / mléko do škol:  18.12.  se děti mohou těšit na mandarinku a na sýr 🙂
 • vánoční prázdniny22.12.2018 až 2.1.2019, vyučování začíná ve čtvrtek 3. ledna 2019
 • v části Koužky byly aktualizovány zájmové útvary, které probíhají v tomto školním roce

 

 

LISTOPAD

 • čtvrtek 8.11.Scholaris – přehlídka středních škol Prostějov – 8., 9.třída
 • čtvrtek 15.11.Třídní schůzky v 15:45 v kmenových třídách
 • středa 28.11.bruslení Prostějov – 2.stupeň
 • projekt ovoce a zelenina / mléko do škol:  27.11.  se děti mohou těšit na jablko a na bio jogurt 🙂

 

SBĚR STARÉHO PAPÍRU

 • Vyhodnocení akce:  Celkem jsme za velkého přispění rodičů odevzdali 896 kg tříděného papíru, což není napoprvé špatné 🙂 . Ještě jednou moc děkujeme všem, kteří nám s touto akcí pomohli – rodičům, žákům, zaměstnancům školy a hlavně paní Kateřině Grulichové a panu Petrovi Šmehlíkovi, kteří nám sběr na vlastní náklady odvezli do sběrny !!!
 • Akce se bude opakovat i na jaře.
 •  
 • pondělí 5. 11. až pátek 9. 11.Sběr starého papírubližší info viz plakát níže (klikněte na obrázek 🙂 )- každý den od 6:55 do 7:10 , ve středu 7. 11. i odpoledne od 15:30 do 16:00, je možno jej dovézt do školy, sběr bude odvezen 9. 11. 2018
 • třídíme – noviny, časopisy, letáky, kancelářský papír, katalogy, sešity, knihy bez tvrdých obalů, balicí papír apod.
 •  Změna – NE kartony (krabičky, papírové krabice apod.)        
 • Prosíme rodiče, prarodiče i další obyvatele Přemyslovic, aby naši akci podpořili, střádali s dětmi papír  a pomohli jim ho odevzdat. Učíme děti třídit odpad, chovat se ohleduplně k naší planetě 🙂 . 
 • Předem všem velmi děkujeme za spolupráci a vstřícnost.

 

 

ŘÍJEN

 • od 1. 10. – zahájení činnosti zájmových útvarů
 • úterý 2. 10.Burza práce Prostějov – žáci 9.třídy
 • čtvrtek 18. 10.divadlo Prostějov – 1. stupeň
 • středa 24. 10.Rodičovská kavárna“ od 16:00 ve 2.tř. ZŠ – neformální (dobrovolné) posezení s vedením školy 🙂 , diskuze o plánech školy, aktuálních problémech, …
 • čtvrtek 25. 10.výchovný koncert skupiny Marbo – tělocvična školy, MŠ, 1. – 9. třída
 • pátek 26. 10.100 let republiky – projektový den 2. stupně
 • projekt ovoce a zelenina / mléko do škol: 23. 10.  se děti mohou těšit na mandarinku a na mléko 🙂
 • podzimní prázdniny – pondělí 29. 10, úterý 30. 10. 2018

 

 

ZÁŘÍ

 • pondělí 3. 9.slavnostní zahájení školního roku 2018/2019, ukončení vyučování v 9:35
 • úterý 4. 9.zahájení provozu školní družiny
 • středa 12. 9. – začíná kurz plavání pro žáky 3., 4., 5. třídy, odjezd od školy v 7:10
 • pátek 21. 9.  – Škola v přírodě
 • Konzultační hodiny učitelů – prosíme rodiče, aby kontaktovali vyučující pouze v době konzultačních hodin nebo si s nimi sjednali schůzku předem, návštěvy v době vyučování velmi narušují průběh hodin a neskýtají optimální prostor a klid na konstruktivní řešení Vašich podnětů:

 

 

 

 • Volby do školské rady:
 • V souladu se zákonem 561/2004Sb., § 167, ods. 2) a 4) vyhlašuji doplňkové volby do školské rady při ZŠ Přemyslovice.
 • Školská rada je tříčlenná. Třetinu členů jmenuje zřizovatel (OÚ), třetinu volí pedagogičtí pracovníci a třetinu volí zákonní zástupci a právě tento člen nyní chybí.
 • Výzva k návrhu kandidátů – do 20. 9. 2018 (do 15:00) lze na mailovou adresu zspre@seznam.cz zasílat návrhy na kandidáty pro volby do školské rady. Návrh na kandidáta z řad rodičů musí obsahovat jméno a příjmení kandidáta, datum narození, adresu a kontakt (tel. číslo nebo mailová adresa).
 • výsledek voleb – s celkovým počtem 39  hlasů se členkou Školské rady stala paní Kateřina Grulichová, účast ve volbách dosáhla 61%

 

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018 /2019

 • podzimní prázdniny – pondělí 29. 10, úterý 30. 10. 2018
 • vánoční prázdniny – sobota 22. 12. 2018 až středa 2. 1. 2019, vyučování začne ve čtvrtek 3. 1. 2019
 • jednodenní pololetní prázdniny – pátek 1. 2. 2019
 • jarní prázdniny – 4. 2. až 10. 2. 2019
 • velikonoční prázdniny – čtvrtek 18. 4., pátek 19. 4. 2019
 • hlavní prázdniny – od soboty 29. 6. do neděle 1. 9. 2019
 • vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. 9. 2019

 

 

 

 

Komentáře nejsou povoleny.