Aktuality

Volná místa od 1.9.2019 – inzerát

 

Prázdninový provoz v MŠ

 • 1.7. – 12.7.2019 … pracoviště MŠ Přemyslovice – tel. 582 378 640
 • 19.8. – 30.8.2019 … pracoviště MŠ Štarnov – tel. 582 396 238
 • v době od 15.7 do 16.8.2019 budou obě MŠ uzavřeny

 

KVĚTEN

 • nabídka prázdninového kroužku pro žáky 6.-9.třídy – Mubea Prostějov – podrobnosti – kroužek-Mubea Prostějov
 • čtvrtek 9.5.loutkové divadlo v tělocvičně školy – MŠ, 1.stupeň
 • 13. – 17. 5. – jarní sběr papíru – každý den od 6:55 do 7:10 (úterý a středa i odpoledne od 15:30 do 16:00)   prosíme rodiče, prarodiče i další obyvatele Přemyslovic, aby naši akci opět podpořili, střádali s dětmi papír  a pomohli jim ho odevzdat. Tentokrát soutěžíme o nejlepšího sběrače na 1. a 2.stupni a nejlepší třídu. Učíme děti třídit odpad, chovat se ohleduplně k naší planetě 🙂 . Děkujeme!     –   sběr_jaro19
 • pondělí 27.5.školní fotografování
 • středa 29.5.Den dětí – Jumping drums – 1.stupeň
 • pátek 31.5.školní výlet – 2.stupeň
 • projekt ovoce a zelenina / mléko do škol 21.5. se děti mohou těšit na meruňky a mléko  🙂

 

Projektové dny v květnu

1.třída – Včely

Cílem bylo rozvíjet slovní zásobu, vyhledávat informace v textu, spolupracovat ve dvojicích.

          

2.,4.třída – Čarodějnice

Cílem projektového dne bylo výrazné čtení básně, popis čarodějnice, ukázka z filmu Malá čarodějnice, kresba čarodějnice podle vlastní fantazie.

          

 

 

DUBEN

V soutěži Matematický klokan se umístil náš druháček mezi 12 nejlepšími  soutěžícími v okrese Prostějov z celkového počtu 1283 žáků 2. a 3. tříd (měl 6 nejlepší výsledek s dalšími dětmi). Moc gratulujeme  🙂 !!!

Ve výtvarné soutěži pořádané ZUŠ Prostějov byl porotou oceněn obrázek naší žákyně z 1.stupně – gratulujeme 🙂 !!!

 • pátek 12.4.Velikonoce v Náměšti na Hané – tvořivá dílna, 1.stupeň
 • čtvrtek 18.4.velikonoční prázdniny
 • úterý 23.4.srdečně zveme rodiče na třídní schůzky – od 15:45 ve třídách, z důvodu nemoci p. učitelky se nebudou konat třídní schůzky v 1.třídě – děkujeme za pochopení
 • středa 24.3.Den Země – projektový den 2.stupně
 • čtvrtek 25.4.Divadlo Přemyslovice – hasičárna – 1., 2.tř.
 • projekt ovoce a zelenina / mléko do škol30.4.  dodávka z důvodu státního svátku zrušena
 • přidána zpráva a fotky z akce Noc s Andersenem – v odkaze Akce

 

 

BŘEZEN

 • pondělí 4.3.beseda Drogová kriminalita, Olomouc, žáci 8., 9.třídy
 • úterý 12.3.divadlo Prostějov – 2.stupeň
 • pátek 15.3. – beseda s hasiči z Konice2.,3.,4.,5.,6. třída
 • pátek 29.3. – Knihovna Přemyslovice – 1.stupeň
 • pátek 29.3.Noc s Andersenem – 3.ročník přespání ve škole s programem o knihách pro přihlášené žáky 🙂 , NsA-plakat-2019
 • projekt ovoce a zelenina / mléko do škol26.3. se děti mohou těšit na džusík a balíček mléčných výrobků – Actimel, ovocný jogurt, sýrová tyčinka Cheese Tiger 🙂

 

Projektové dny v březnu – 1.třída – Jaro, Vodník, Žabička, Křižovatka

Téma:  Zvířátka na jaře

Cílem bylo povídat si o jarních změnách v přírodě, pojmenovat a třídit živočichy podle společných znaků, rozvíjet pracovní dovednosti a práci ve dvojicích.

      

Téma: Žabička

Cílem bylo rozvíjet slovní zásobu, hledat a vysvětlit význam rýmů, učit se přednášet.

        

 

Projektový den 2., 4.tř. – Jaro

Cílem bylo uvědomit si změny v přírodě, vyjmenovat jarní květiny, přečíst básničky o jaru, namalovat sluníčko a sněženky.

Projektový den ve 3. tř. – Hrajeme si s pohádkami  

Cílem bylo poznat autory a ilustrátory nejznámějších autorských pohádek, 
seznámit spolužáky s hlavními postavami vybrané pohádky a reprodukovat 
přečtený text. Oblíbené pohádkové postavičky jsme namalovali. 

 

Projektový den – 1.třída – Jaro

Cílem bylo povídat si o přírodě, o lidských vlastnostech, rozvíjet slovní zásobu. Podle obrázků poskládat děj pohádky, pojmenovat hudební nástroje.

          

 

Činnost kroužku Malý vědec

Žáci 3. a 5. třídy, kteří navštěvují kroužek Malý vědec, plní úkoly letošního ročníku celostátní týmové soutěže Pohár vědy 2019.

Je to týmová soutěž žáků ZŠ zaměřená na badatelské, experimentální a komunikační aktivity související s řešením teoretických i praktických problémů z různých oborů fyziky, chemie, techniky, biologie a ekologie.

Informace o soutěži najdete na http://www.poharvedy.eu

V 1. kole (leden) jsme zkoumali potápění a plavání těles ve vodě.

  

Ve 2. kole (únor) jsme zkoumali vlastnosti zrcadel. Sestavili jsme model periskopu a vyrobili jsme si krasohled. 

 

ÚNOR

Dva naši žáci z 2.stupně se zúčastnili okresního kola olympiády z anglického jazyka (pod vedením p.uč. Lenky Doleželové) a v konkurenci 31 soutěžících obsadili krásné 10. a 16. místo (porazili i žáky z víceletého gymnázia 🙂 ). Oběma gratulujeme!

 • pololetní prázdniny – 1.2.2019
 • jarní prázdniny – 4. – 10.2.2019
 • úterý 12.2. – odpolední bruslení Konice – 2.stupeň
 • čtvrtek 14.2. školní turnaj v pexesu – od 13:45 ve školní družině
 • čtvrtek 14.2.Rodičovská kavárna – předškoláci – v 16:00, 1.třída (budova se školkou) – zveme všechny rodiče předškoláků na prohlídku školy, kde budete mít možnost se zeptat na cokoli, co se týká rozvoje předškoláků, školní zralosti, organizace a života školy, seznámit se s vedením školy a vyučujícími – jste srdečně zváni.
 • úterý 19.2.Rodičovská kavárna – žáci ZŠ Pěnčínv 16:00, budova školy – zveme všechny rodiče žáků ZŠ Pěnčín na prohlídku školy, kde budete mít možnost se zeptat na cokoliv, co Vás v souvislosti se školní docházkou zajímá, seznámit se s vedením školy a vyučujícími, pro děti je připraven zábavně-soutěžní program – jste srdečně zváni.
 • úterý 26.2. – odpolední bruslení Konice – 2.stupeň
 • projekt ovoce a zelenina / mléko do škol 26.2. se děti mohou těšit na mandarinky a čerstvý sýr  🙂

 

Rodičovské kavárny

V únoru 14. 2 . a 19. 2. proběhly na naší škole akce nazvané „Rodičovské kavárny“ ,  které byly věnované předškolákům a jejich rodičům a žákům 3. a 4. tříd. Rodiče se mohli zeptat na cokoliv, co je se školní docházkou zajímá,  prohlédnout si prostory školy, seznámit se s vedením školy a učiteli. Pro předškoláky byl připravený program na téma  „zvířátka“,  pro starší žáky byly ve škole připraveny soutěžní úkoly, které postupně ve třídách plnily. Děkujeme všem, kteří přišli.

Do budoucna bychom rádi uvítali větší zájem ze strany rodičů, chceme společně řešit problémy školy ve škole 🙂 .

   

      

 

Naše pravidelné hodiny bruslení v zimním období

V poslední době se mezi žáky naší školy těší čím dál větší oblibě bruslení. V prosinci jsme navštívili mobilní kluziště na nám. T. G. Masaryka v Prostějově. V lednu a únoru 2019 pak následovaly 3 výjezdy na zimní stadion v Konici. První hodinu na jedné třetině hřiště hrají kluci hokej, zbytek žáků volně bruslí. V průběhu druhé hodiny pořádáme různé závody, trénujeme zatáčení, brzdění a jízdu vzad.

Takže sportu zdar a bruslení zvlášť 🙂 .

         

 

Projektové dny v únoru

Téma projektového dne ve 2. a 4. třídě byl ČAS.

Cílem bylo zopakovat měsíce v roce a naučit se určovat čas na hodinách, přečíst pohádku, vyhledávat slova v textu, reprodukovat text a vyrobit vlastní hodiny.

    

Téma v 1.třídě –   Zdravé zuby

 Cílem je uplatňovat základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky.   Využít materiály – dm preventivní program „Veselé zoubky“.

      

 

Opět 1.třída – U lékaře

Cíl: Uplatňovat základní zdravotně preventivní návyky s využitím znalostí o lidském těle, v případě potřeby požádat o pomoc, pamatovat si důležitá telefonní čísla, seznámit se s první pomocí.

            

 

Projektové dny ve 3.třídě – Slunce a planety

Cílem bylo zopakovat učivo o Slunci a o planetách, vyhledat další informace, porovnat podmínky na jednotlivých planetách a společně vytvořit nástěnný model Sluneční soustavy.

        

 

A ještě jeden projekt – Voda

Cílem projektu bylo zopakovat poznatky z prvouky o vodě a jejích skupenstvích, vyhledávat nové informace v textu písničky a doplnit pracovní list, zazpívat si písničku a namalovat své představy o životě v polárních krajích.

    

 

LEDEN

 • úterý 15.1.odpolední bruslení Konice – 2.stupeň
 • středa 24.1.beseda Kybernetická bezpečnost – 3. – 9.třída
 • úterý 29.1.dva naši žáci 2.stupně se zúčastnili okresního kola olympiády v českém jazyce v Prostějově
 • úterý 29.1. – bruslení Konice – odpolední vyučování 2.stupně
 • středa 30.1.vysvědčení za 1.pololetí – 2.stupeň, vyučování končí podle rozvrhu
 • čtvrtek 31.1.Kino Olomouc – 1.stupeň
 • čtvrtek 31.1.Kino Prostějov – 2.stupeň
 • čtvrtek 31.1.vysvědčení za 1.pololetí – 1.stupeň – vyučování bude ukončeno v 10:55
 • projekt ovoce a zelenina / mléko do škol:  29.1.  se děti mohou těšit na pomeranč a na jogurt 🙂
 • byla aktualizována rubrika Akce  – můžete se podívat na projekty, které ve škole proběhly

 

Pravidelné páteční „pohádkové dny“ v 1.třídě

Lednová témata – Hodiny 12.1.2019

                          – Člověk 19.1.2019

                          – Výživa 26.1.2019

Co jsou pohádkové dny? Jsou to projektové hodiny, které vycházejí ze shrnutí týdenního učiva a jeho propojení v dalších předmětech. Na téma převážně prvouky jsou integrovány další předměty. Každé téma je motivačně vyvozeno pohádkou. Cílem je zaměřit se na rozvíjení všech klíčových kompetencí – k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní, s využitím moderních metod učení. 

         

Od 2.pololetí budou mít podobné pravidelné projektové hodiny všechny třídy 1.stupně, které budou zaměřené na rozvoj čtenářské gramotnosti.

Člověk

Cílem projektu byla spolupráce žáků třetí třídy s prvňáky. Při plnění zadaných úkolů si všichni žáci zopakovali poznatky o lidském těle. Neméně důležitá byla i spolupráce dětí ve skupinách, rozdělení si úkolů a zhodnocení vlastní práce.

                 

Výživa

Cílem bylo naučit se pojmenovávat a třídit potraviny na ty, které lidskému tělu prospívají a ty, které organismu škodí.

                

 

 

 

PROSINEC

Související obrázek

Přejeme všem rodičům, žákům, dětem a všem občanům Přemyslovic krásné vánoční svátky plné pohody a lásky a do nového roku hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti. 

 

Velké poděkování patří paní Kateřině Grulichové (člence školské rady za rodiče) a panu Petrovi Šmehlíkovi, kteří přichystali všem dětem v MŠ Přemyslovice a všem dětem 1.stupně ZŠ krásné mikulášské balíčky – čokoládový adventní kalendář a perníčky. 

 

 • úterý 4.12.Muzeum Prostějov – 1.stupeň
 • středa 5.12.Mikulášská nadílka ve škole – MŠ, 1.stupeň, 2.stupeň
 • středa 19.12.Svíčkárna Olomouc – 6.-9.třída
 • pátek 21.12.vánoční besídky ve třídách, 1.stupeň – vyučování končí v 10:55, 2. stupeň v 11:50
 • projekt ovoce a zelenina / mléko do škol:  18.12.  se děti mohou těšit na mandarinku a na sýr 🙂
 • vánoční prázdniny22.12.2018 až 2.1.2019, vyučování začíná ve čtvrtek 3. ledna 2019
 • v části Koužky byly aktualizovány zájmové útvary, které probíhají v tomto školním roce

 

 

LISTOPAD

 • čtvrtek 8.11.Scholaris – přehlídka středních škol Prostějov – 8., 9.třída
 • čtvrtek 15.11.Třídní schůzky v 15:45 v kmenových třídách
 • středa 28.11.bruslení Prostějov – 2.stupeň
 • projekt ovoce a zelenina / mléko do škol:  27.11.  se děti mohou těšit na jablko a na bio jogurt 🙂

 

SBĚR STARÉHO PAPÍRU

 • Vyhodnocení akce:  Celkem jsme za velkého přispění rodičů odevzdali 896 kg tříděného papíru, což není napoprvé špatné 🙂 . Ještě jednou moc děkujeme všem, kteří nám s touto akcí pomohli – rodičům, žákům, zaměstnancům školy a hlavně paní Kateřině Grulichové a panu Petrovi Šmehlíkovi, kteří nám sběr na vlastní náklady odvezli do sběrny !!!
 • Akce se bude opakovat i na jaře.
 •  
 • pondělí 5. 11. až pátek 9. 11.Sběr starého papírubližší info viz plakát níže (klikněte na obrázek 🙂 )- každý den od 6:55 do 7:10 , ve středu 7. 11. i odpoledne od 15:30 do 16:00, je možno jej dovézt do školy, sběr bude odvezen 9. 11. 2018
 • třídíme – noviny, časopisy, letáky, kancelářský papír, katalogy, sešity, knihy bez tvrdých obalů, balicí papír apod.
 •  Změna – NE kartony (krabičky, papírové krabice apod.)        
 • Prosíme rodiče, prarodiče i další obyvatele Přemyslovic, aby naši akci podpořili, střádali s dětmi papír  a pomohli jim ho odevzdat. Učíme děti třídit odpad, chovat se ohleduplně k naší planetě 🙂 . 
 • Předem všem velmi děkujeme za spolupráci a vstřícnost.

 

 

ŘÍJEN

 • od 1. 10. – zahájení činnosti zájmových útvarů
 • úterý 2. 10.Burza práce Prostějov – žáci 9.třídy
 • čtvrtek 18. 10.divadlo Prostějov – 1. stupeň
 • středa 24. 10.Rodičovská kavárna“ od 16:00 ve 2.tř. ZŠ – neformální (dobrovolné) posezení s vedením školy 🙂 , diskuze o plánech školy, aktuálních problémech, …
 • čtvrtek 25. 10.výchovný koncert skupiny Marbo – tělocvična školy, MŠ, 1. – 9. třída
 • pátek 26. 10.100 let republiky – projektový den 2. stupně
 • projekt ovoce a zelenina / mléko do škol: 23. 10.  se děti mohou těšit na mandarinku a na mléko 🙂
 • podzimní prázdniny – pondělí 29. 10, úterý 30. 10. 2018

 

 

ZÁŘÍ

 • pondělí 3. 9.slavnostní zahájení školního roku 2018/2019, ukončení vyučování v 9:35
 • úterý 4. 9.zahájení provozu školní družiny
 • středa 12. 9. – začíná kurz plavání pro žáky 3., 4., 5. třídy, odjezd od školy v 7:10
 • pátek 21. 9.  – Škola v přírodě
 • Konzultační hodiny učitelů – prosíme rodiče, aby kontaktovali vyučující pouze v době konzultačních hodin nebo si s nimi sjednali schůzku předem, návštěvy v době vyučování velmi narušují průběh hodin a neskýtají optimální prostor a klid na konstruktivní řešení Vašich podnětů:

 

 

 

 • Volby do školské rady:
 • V souladu se zákonem 561/2004Sb., § 167, ods. 2) a 4) vyhlašuji doplňkové volby do školské rady při ZŠ Přemyslovice.
 • Školská rada je tříčlenná. Třetinu členů jmenuje zřizovatel (OÚ), třetinu volí pedagogičtí pracovníci a třetinu volí zákonní zástupci a právě tento člen nyní chybí.
 • Výzva k návrhu kandidátů – do 20. 9. 2018 (do 15:00) lze na mailovou adresu zspre@seznam.cz zasílat návrhy na kandidáty pro volby do školské rady. Návrh na kandidáta z řad rodičů musí obsahovat jméno a příjmení kandidáta, datum narození, adresu a kontakt (tel. číslo nebo mailová adresa).
 • výsledek voleb – s celkovým počtem 39  hlasů se členkou Školské rady stala paní Kateřina Grulichová, účast ve volbách dosáhla 61%

 

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018 /2019

 • podzimní prázdniny – pondělí 29. 10, úterý 30. 10. 2018
 • vánoční prázdniny – sobota 22. 12. 2018 až středa 2. 1. 2019, vyučování začne ve čtvrtek 3. 1. 2019
 • jednodenní pololetní prázdniny – pátek 1. 2. 2019
 • jarní prázdniny – 4. 2. až 10. 2. 2019
 • velikonoční prázdniny – čtvrtek 18. 4., pátek 19. 4. 2019
 • hlavní prázdniny – od soboty 29. 6. do neděle 1. 9. 2019
 • vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. 9. 2019

 

 

 

 

Komentáře nejsou povoleny.